OBČANÉ PŘIPOMÍNKOVALI PRVOTNÍ NÁVRH CHODNÍKU NA ULICI REJVÍZSKÁ

02.04.2024
OBČANÉ PŘIPOMÍNKOVALI PRVOTNÍ NÁVRH CHODNÍKU NA ULICI REJVÍZSKÁ

Ve středu 27. března se od 16.00 v zasedací místnosti radnice města Jeseník uskutečnilo veřejné projednání projektu Chodník ulice Rejvízská. Během setkání byly prezentovány důležité podklady spojené s tímto projektem.

„Cílem projektu je vybudování chybějícího chodníku podél silnice II/453, v úseku od ulice Za Pilou po ulici Nová, a tím zvýšit bezpečnost chodců v dané lokalitě. V rámci projektu je řešeno odvádění srážkových vod novou dešťovou kanalizací a také doplnění veřejného osvětlení, laviček a odpadkových košů,“ uvedl Jiří Uher, vedoucí odboru investic a majetku.

Návrh počítá také s tím, že autobusové zastávky ve směru Rejvíz budou umístěny v jízdním pruhu silnice II/453 a posunuty na vhodnější místo o pár desítek metrů zpět směrem do města tak, aby bylo možné vytvořit nástupiště.  Upraveno by mělo být také nástupiště autobusové zastávky „Dětřichov, školka“ ve směru do centra, která však zůstane na stávajícím místě. 

„Jsem rád, že se jednání zúčastnili občané, kterých se tento projekt týká. Připomínky jsou pro nás klíčové a budou pečlivě zváženy, prověřeny a zapracovány. Rovněž plánujeme individuální jednání s vlastníky pozemků, aby bylo zajištěno, že jejich zájmy budou zohledněny co nejlépe,“ doplnil místostarosta Václav Urban.