PŘIJĎTE ZA NÁMI NA DRUHÉ SETKÁNÍ V RÁMCI PLÁNOVÁNÍ PRORODINNÝCH AKTIVIT

23.05.2024
PŘIJĎTE ZA NÁMI NA DRUHÉ SETKÁNÍ V RÁMCI PLÁNOVÁNÍ PRORODINNÝCH AKTIVIT

Zveme Vás na druhý workshop zaměřený na prorodinné aktivity v Jeseníku. První setkání v rámci auditu Family Friendly Community nám pomohlo zjistit, co by se v Jeseníku mohlo zlepšit pro různé cílové skupiny. Současně proběhlo dotazníkové šetření, které je součástí přípravy strategického plánu města Jeseník, a jeho část byla věnována rodinné politice. Na druhém setkání budeme diskutovat o zjištěných podnětech a společně navrhneme konkrétní opatření, která bychom rádi v Jeseníku realizovali. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 30. května v hudebním sále Centra společných aktivit (Knihovna Vincence Priessnitze).Těšíme se na Vaši účast a podnětnou diskusi.