ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

11.06.2024
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 20. června v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční zasedání Zastupitelstva města Jeseník. Na programu bude přehled veřejných zakázek 2024, projekt na podporu volnočasových aktivit jesenických dětí, informace o činnosti společností s majetkovým podílem města, nové nastavení svozu odpadu a další... 

Program jednání:

 1. Volba pracovní komise
 2. Schválení programu jednání
 3. Zápis z 11. zasedání finančního výboru
 4. Podpora volnočasových aktivit jesenických dětí
 5. Přehled veřejných zakázek 2024 administrovaných Oddělením investic
 6. Závěrečný účet města Jeseník za rok 2023 - návrh
 7. Schválení účetní závěrky města Jeseník za účetní období r. 2023
 8. 3. změna rozpočtu města Jeseník na rok 2024
 9. Mezitímní účetní závěrka města za 1. čtvrtletí r. 2024
 10. Členský příspěvek Euroregion Praděd
 11. Informace o činnosti VaK - Vodovody a kanalizace, a. s.
 12. Informace o činnosti TSJ - Technické služby Jeseník a.s.
 13. Pozvánka na valnou hromadu - 26.06.2024 - Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s.
 14. Technické služby Jeseník a.s. - nové nastavení svozu odpadu
 15. SPÚ - pozemkové úpravy
 16. Dopravně inženýrská opatření - zkušební provoz v návaznosti na zpracovanou dopravní studii ul. O. Březiny - Gogolova
 17. Prodej pozemků u Bělidla
 18. Termíny zasedání zastupitelstva v 2. pol. r. 2024
 19. Různé

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Přímý přenos můžete sledovat na YouTube kanále města Jeseník.