KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA

24.06.2024
KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé města Jeseník opětovně vyčlenili jeden milion korun na podporu volnočasových aktivit dětí. Na svém třetím zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. června, schválili 3. změnu rozpočtu na rok 2024 a tím například vyčlenili peníze na další projekty. Společnosti s majetkovým podílem města představily zprávy o své činnosti...

Na konci června odstartuje druhý ročník projektu, který město Jeseník realizuje ve spolupráci se společností Corrency za účelem podpory volnočasových aktivit dětí. Letos díky novinkám dosáhne na finanční příspěvek ještě více rodin. Registrace pro poskytovatele kroužků i rodiny bude probíhat od 27. června 2024 do 31. ledna 2025.

Zastupitelstvo města na třetím zasedání letošního roku schválilo třetí změnu rozpočtu na rok 2024. Mezi opatření, na která byly vyčleněny peníze, patří zřízení dvou bytových jednotek ve stávajícím bytovém domě na Tylově ulici nebo zpracování koncepčního dokumentu Parkovací managment, na nějž město získalo dotaci z Olomouckého kraje.

V přehledu veřejných zakázek místostarosta Václav Urban informoval o předání staveniště pro úpravu dispozic a rekonstrukci budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku, známé jako IPOS. Stavební práce budou trvat 18 měsíců a vyžádají si omezení.

Dle plánu pokračuje výstavba chodníku do lázní, která by měla být dokončena na podzim tohoto roku. Intenzivní práce probíhají také na rekonstrukci fotbalového hřiště s umělou trávou, které bude dokončeno ve druhé polovině tohoto roku. Dále probíhají komplexní rekonstrukce městských budov na ulicích Kalvodova a Dukelská nebo revitalizace veřejného prostranství před prodejnou COOP na Lipovské ulici.

Ještě letos by město rádo zahájilo práce na poslední, páté etapě regenerace sídliště 9. května, konkrétně v lokalitě ulice Horská. Jednat by se mělo o opravy chodníků, které jsou v nevyhovujícím stavu. Město také čeká na vyhodnocení dotace na první tři etapy rekonstrukce sídliště Pod Chlumem.

Společnosti s majetkovým podílem města představily zprávy o své činnosti. Technické služby Jeseník mimo to informovaly o havárii na skládce v Supíkovicích a prezentovaly dílčí proběhlé akce. Mezi nimi byla zmíněna například výměna pamětních desek na hřbitově v Bukovicích, oprava schodů od parkoviště nad Albertem, čištění soch a pomníčků, údržba zeleně a další. Technické služby také převzaly provozování knihobudky v Pasáži Slovan, kam putují knihy z RE-USE centra, které nejsou do určité doby odkoupeny.