VZNIKLA STUDENTSKÁ RADA MĚSTA

22.05.2018
VZNIKLA STUDENTSKÁ RADA MĚSTA

Klesající počet obyvatel, především mladých lidí. To je jeden z největších problémů města Jeseníku, které společně  se spolkem Sudetikus stojí za vznikem Studentské rady města. Ta má pomoci s řešením tohoto nepříznivého stavu.

„Dotazníky v devátých třídách ukázaly, že polovina žáků má v plánu odejít studovat mimo Jeseník a  pouze 28 procent z nich se po studiích hodlá vrátit. Žáci už v patnácti letech ví, že se nechtějí vrátit. Chceme to změnit, a proto jsme oslovili základní a střední školy v Jeseníku, aby nám pomohly s řešením této situace,“ vysvětluje vznik Studentské rady města Zdeňka Blišťanová, místostarostka Jeseníku. A první setkání obou stran již proběhlo, a to 10. května na radnici.  Zde také padaly první návrhy a připomínky, které umožní městu snáze pochopit a vidět problémy mladých. „Dělám parkour a chybí nám veřejný prostor ke cvičení. A tam, kde cvičíme, nám lidé nadávají, “ uvedl trable při trénování cviků tohoto čím dál oblíbenějšího sportu Viktor Pecina ze ZŠ Jeseník. Další podnět se také týkal sportoviště, konkrétně skateparku v Bukovicích. „Je málo rozvinutý, oproti jiným městům zaostalý. Je potřeba  doplnit ho o nové prvky, které by se třeba mohly vyrobit v našich školních dílnách,“ poznamenal Patrik Michálek, student druhého ročníku SOŠ a SOU Jeseník. Zástupci gymnázia naopak upozornili na absenci místa pro setkávání a diskuze o projektech a akcích. „Ve městě chybí také prostor pro pořádání kulturních akcí, většina z nich se odehrává v lázních,“ řekl Matěj Nosek z 3. ročníku gymnázia s tím, že studenti by také uvítali slevové karty ve více obchodech a kavárnách. Další příspěvky se týkaly například bezpečnosti ve Smetanových sadech a na autobusovém nádraží, dopravního značení ve Školní ulici, parkovacích míst v centru města či chybějícího dopravního spojení s Polskem.

Další setkání Studentské rady města se uskuteční v červnu a studenti s pedagogy mají do té doby vytipovat témata, která lze okamžitě řešit. „Zároveň mají navrhnout, jak vyřešit dané problémy včetně jejich zapojení. Týká se to například studentských slevových karet či vypracování návštěvního řádu městského parku,“ dodala Zdeňka Blišťanová.