Výdej dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Název
Výdej dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Výdej dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Speciální označení č. 07 se vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III.stupně(průkaz ZTP nebo ZTP/P) s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody II. nebo III. stupně přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba s trvalým pobytem v územním obvodu okresu Jeseník
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Nutná přítomnost osoby - žadatele - k podpisu parkovacího průkazu (mimo nezletilých a nesvéprávných osob)
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, pracoviště Karla Čapka 10/1147, 4. podlaží, blok B
Sociální pracovník:
Alois Popelka, telefon 584 498 421, e-mail: alois.popelka@mujes.cz v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- Občanský průkaz
- Průkazová fotografie
- Průkaz ZTP, ZTP/P
- Původní zvláštní označení motorového vozidla
- U nově přiznaných průkazů ZTP nebo ZTP/P, kdy dosud nebylo vydáno zvláštní označení MV, je nutné doložit rozhodnutí Úřadu práce o přiznání mimořádných výhod
- U občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům je nutné doložit listinu o ustanovení opatrovníka
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:žádné nejsou
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:V případě doložení všech požadovaných dokladů je průkaz vydán na místě
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:nejsou
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:žádné
Můžete využít tuto elektronickou službu:

socialni@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:podle § 67, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:§34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:žádné
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:nejsou stanoveny
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:nejsou uváděny
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Napište, zavolejte - kontakty: e-mail: alois.popelka@mujes.cz, tel.: 584 498 421
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz, www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jiří Kovalčík
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:27.02.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:27.02.2017