Komunitní plánování sociálních služeb a služeb souvisejících (střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb)

Název
Komunitní plánování sociálních služeb a služeb souvisejících (střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Chci se více dozvědět o sociálních službách?
Chtěl bych se zapojit do zkvalitňování sítě sociálních služeb, ale nevím na koho se mám obrátit?
Nevím, na koho se obrátit?
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Cítím se nevyužitý … chybí mi informace … chci se zapojit do veřejného dění … slyšet názor odborníka
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):- dospělý občan (je-li způsobilý k právním úkonům)
- student
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:osobní nebo telefonický kontakt
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:za podmínek, že

a) žadatel má skutečný zájem o problematiku;
b) je ochoten věnovat čas veřejně prospěšné aktivitě;
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok B
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální péče
dveře č.: 436 Bohumila Ptáčková, tel. 584 498 414 – manažer komunitního plánování sociálních služeb v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:žádné
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Vyplývají z osobní dohody a spolupráce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Odvíjí se až od míry zapojení (úředníci, poskytovatelé sociálních služeb, atd.)
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Dodržet dohodnuté termíny a postup řešení
Můžete využít tuto elektronickou službu:

bohumila.ptackova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:nejsou
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:žádné
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Jakým způsobem se mohu zapojit: zaslat email nebo domluvit schůzku s manažerem KPSS Jesenicko, zapojit se do činnosti pracovních skupin
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dotaz zašlete elektronickou poštou nebo tel. cestou, na kontaktního pracovníka: Bohumila Ptáčková, tel 584498414. e-mail. bohumila.ptackova@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

kpj.mujes.cz, www.mpsv.cz, www.kr-olomoucky.cz, www.kpss.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Potřeba využít sociální služby, která v regionu chybí; potřeba získání podrobnějších informací o sociálních službách a plánování jejich rozvoje
Za správnost návodu odpovídá:Bohumila Ptáčková – manažer KPSS Jesenicko, Městský úřad Jeseník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.07.2010
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.09.2014