Lovecký lístek.

Název
Lovecký lístek.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Lovecký lístek.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Lovecký lístek.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):-ten kdo složil zkoušku z myslivosti,
-posluchač odborné školy,na které jsou vychováváni myslivci,
-myslivci a lesníci z povolání
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Dostavit se osobně na MÚ Jeseník, K. Čapka 10/1147, odbor životního prostředí
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Odbor životního prostředí, Ing. Martin Řeha
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz, vysvědčení o zkoušce z myslivosti, výpis z rejstříku trestů, pojištění proti následkům při výkonu práva myslivosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Odbor životního prostředí
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Lovecký lístek s platností na jeden den – 30,- Kč

Lovecký lístek s platností na pět dní – 50,- Kč

Lovecký lístek s platností na 30 dní – 70,- Kč

Lovecký lístek s platností na 6 měsíců – 100,- Kč

Lovecký lístek s platností jeden rok - 150,-Kč
Lovecký lístek s platností neomezenou - 1000,-Kč

50% z ceny platí studenti odborných škol, lesníci a myslivci z povolání, myslivecký hospodář a myslivecká stráž

Uhradit můžete v hotovosti, v pokladně
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Na počkání
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Nejsou
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Žádné
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 449/201 Sb., o myslivosti
Jaké jsou související předpisy:Nejsou
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.09.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018