Euroklíč jako další nástroj pro odstraňování barier

Vážení občané,

držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ. Ve veřejně přístupných budovách Olomouckého kraje bude osazeno 26 Eurozámků. Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno - databázi všech osazených míst naleznete na internetu:  www.euroklic.cz

K čemu je dobrý Euroklíč ?

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat  Eurozámkem ?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč ?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Ol. kraji.

Je nutné předložit doklad totožnosti s uvedeným trvalým bydlištěm, průkaz TP, ZTP, ZTP/P či průkaz diabetika - ti, kteří nejsou držiteli průkazů, podepíší čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Olomoucký kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro Ol. kraj, Slovenská 5, (zastávka u Prioru), 779 00 Olomouc, přízemí - vstup je bezbariérový, tel: 585 242 865, mob: 736 751 212, e-mail: olomouc@nrzp.cz

Výdej Euroklíčů v  Jeseníku : ul. K. Čapka 1147/10

Městský úřad: 4. podlaží/B, dv. č. 438, p. Alois Popelka, tel.: 584 498 421, e-mail: alois.popelka@mujes.cz,
pondělí, středa    8:00 – 11:00   12:00 – 17:00

Úřad práce: 4. podlaží/A, dv. č. 449, p. Jana Častulíková, tel.: 950 121 545, e-mail: jana.castulikova@je.mpsv.cz

Po telefonické domluvě lze Euroklíče vydat i mimo uvedené hodiny. Akci realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR