Publikace Vybrané otázky péče o osobu blízkou

ato  publikace vznikla v průběhu realizace projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II., modulu 09 Vzdělávací kurz pro osoby pečující o osobu blízkou. V rámci tohoto modulu se uskutečnil stejnojmenný vzdělávací program, jehož cílem bylo vybavit účastníky jednak dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro každodenní péči o osobu blízkou, ale také znalostmi z oblasti duševní hygieny a vlastního seberozvoje.

Již z prvních myšlenek na uskutečnění tohoto vzdělávacího programu vyplynulo, že ne všichni, kteří pečují o své blízké, budou mít možnost se kurzu zúčastnit. Současně však bylo potřeba zprostředkovat alespoň základní informace z kurzu co nejširšímu okruhu těch, kteří o své blízké pečují. Z tohoto důvodu byla připravena tato publikace, která je určena především pro osoby pečující o osobu blízkou, ale také pro všechny, které daná problematika zajímá. Pro maximální jednoduchost a efektivitu použili autoři jednotlivých kapitol většinou metodu otázek a odpovědí. Autoři se zaměřili na dotazy, které osoby pečující o druhé kladou nejčastěji. Naleznete zde odpovědi na otázky týkající se péče o druhého, péče o sebe sama a také otázky z oblasti sociálně právní problematiky. Publikaci nemusíte číst celou, stačí najít otázku, na kterou Vás zajímá odpověď. V závěru publikace jsou umístěny odkazy na webové stránky, na nichž naleznete řadu odpovědí na další dotazy, které Vás mohou zajímat. Autoři doufají, že bude tato publikace inspirující a přispěje k zlepšení jak služby blízkým, tak péče o vlastní osobu.

Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vybrané otázky péče o osobu blízkou.pdf