Sociální práce zajišťována Městským úřadem Jeseník - nabídka pomoci

INFORMACE O SOCIÁLNÍ PRÁCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK

Úkolem sociálního pracovníka je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé životní, sociální, finanční situace.

Cílové skupiny:

- práce s občany, kteří z důvodu vysokého věku, nemoci nebo jiného postižení nejsou schopni se sami o sebe postarat

- práce ve zdravotnických zařízeních

- práce s jednotlivci a skupinami

- práce s rodinou

- práce se seniory a chronicky nemocnými

- práce s nezaměstnanými

Činnosti při zajišťování sociálních služeb :

- zajišťování potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území

- zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území

- spolupráce s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou

- na území správního obvodu obce s rozšířenou působností koordinace poskytování sociálních služeb a realizace sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, spolupráce s pobočkou Úřadu práce a s krajským úřadem

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, dluhové poradenství

- poskytování potřebného sociálně právního a sociálního poradenství včetně pomoci při podávání různých žádostí a formulářů / uplatňování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené, důchodových dávek /

- spolupráce při řešení situace klienta s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými organizacemi / DD, DPS, PPS, azylové domy /

- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

- zjišťování skutečné situace v rodinách, které mají problémy s nevyhovujícím bydlením, s neúnosnou finanční situací, se zadlužením a pomoc při  řešení

KONTAKTY :

Městský úřad Jeseník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

K. Čapka 1147/10, 4. podlaží, blok B

Bc. Alena Kalinová, tel.: 584 498 406, alena.kalinova@mujes.cz

Bc. Alois Popelka, tel.: 584 498 421, alois.popelka@mujes.cz

Bc. Bohumila Ptáčková, tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz