Ceník správních poplatků

za cestovní pas s biometrickými údaji, který se vydává ve lhůtě 30 dnů
pro občana do 15 let (doba platnosti 5 let) 100 Kč
pro občana nad 15 let (doba platnosti 10 let) 600 kč

za cestovní pas s biometrickými údaji (tzv.BLESK), který se vydává ve lhůtě 6 pracovních dnů
pro občana do 15 let (doba platnosti 5 let) 2 000 Kč
pro občana nad 15 let (doba platnosti 10 let) 4 000 Kč

výměna občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a bez kontaktního elektronického čipu 0 Kč
vydání OP bez strojově čitelných údajů s platností 1měsíc 100 Kč
vydávání e-OP s čipem 500 Kč
vydání OP dítěti do 15 let 50 Kč
vydání OP bez strojově čitelných údajů za OP poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 100 Kč
vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR 100 Kč
odblokování bezpečnostního osobního kódu 100 Kč