Živnostenské podnikání

Průvodce živnostenským podnikáním naleznete na Portálu živnostenského podnikání.

V živnostenském rejstříku lze vyhledat osoby podnikající podle živnostenského zákona.

Živnostenské podnikání se především řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb. v platném znění.

Aktuální znění uvedených právních předpisů naleznete např. na www.aspi.cz nebo www.zakonyprolidi.cz