Zemědělské podnikání

Informace k zemědělskému podnikání vizte v sekci Řešení životních situací

Další informace k zemědělskému podnikání a formuláře pro zápis do evidence zemědělského podnikatele nebo oznámení změny naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství.

V evidenci zemědělského podnikatele lze vyhledat osoby podnikající podle zákona o zemědělství.