Senior taxi (provozovatel)

Přistoupení k provozování senior taxi
V případě zájmu o poskytování služby senior taxi, lze přistoupit k uzavřené rámcové dohodě (viz příloha níže) formou podání žádosti o přistoupení (opět viz příloha níže), jejíž přílohou bude výpis z živnostenského rejstříku, ze kterého vyplývá živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Následně bude s poskytovatelem služby uzavřena dohoda o přistoupení k rámcové dohodě.

Žádosti zašlete na následující adresu:
Město Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Jiří Kovalčík
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Rámcová dohoda

Žádost o přistoupení k rámcové smlouvě