Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Město Jeseník ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Další informace a formuláře žádosti jsou ke stažení na stránkách Ministerstva kultury zde.