Výdej dat z registru silničních vozidel

  V souvislosti s novou právní povinností platit denní příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů k vozidlům, které jsou provozovány v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb.,  odbor dopravy MěÚ Jeseník sděluje, že každý občan má ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. právo požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný místu jeho trvalého bydliště,  o sdělení údajů k vozidlům, které jsou na něj v registru silničních vozidel registrovány. Úřad je však oprávněn poskytovat pouze údaje z jím vedené části registru. V případě, že provozovatel vozidla v minulosti změnil trvalý pobyt a registru silničních vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému dle nového místa trvalého bydliště, změnu bydliště nenahlásil, musí učinit dotaz u úřadů, příslušných místům jeho předchozího bydliště. Realizace výše uvedeného je možná pouze při osobní návštěvě po prokázání totožnosti (v případě vozidel, vedených na IČ podnikající fyzické osoby též živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku a v případě právnické osoby výpisu z obchodního rejstříku), a to v úřední dny registru - pondělí a středa 08.00-17.00 hod. a pátek 08.00-12.00 hod.