Tržní řád – ve znění pozdějších změn (aktuální znění)

Nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád - úplné aktuální znění.

Informace pro zájemce, kteří na Masarykově nám. v Jeseníku hodlají zorganizovat a provozovat trh(y):

  • provozovatel tržiště na Masarykově nám. v Jeseníku (dále jen náměstí) je mimo jiné povinen dodržovat pravidla užívání náměstí stanovená v § 6 odst. 2 tržního řádu,
  • pro oznámení konání akce na náměstí může provozovatel tržiště využít tiskopis správce, kde na str. 2 nalezne rovněž kontakty na jednotlivé pracovníky,
  • správcem náměstí jsou Technické služby Jeseník a.s., IČO 64610063, se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník.