MĚSTO MŮŽE INFORMOVAT A PODPOROVAT SLUŽBY PÉČE O ZÁVISLÉ ČLENY RODINY

28.10.2023
MĚSTO MŮŽE INFORMOVAT A PODPOROVAT SLUŽBY PÉČE O ZÁVISLÉ ČLENY RODINY

Podpora občanů při hledání rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem je důležitá také pro město Jeseník. V úterý 24. října proto na toto téma uspořádalo s positivJE a Inovačním centrem Olomouckého kraje akci, kde veřejnost a hlavně zaměstnavatelé získali důležité informace a vyslechli inspirativní a reálné příklady dobré praxe. Akce byla financována dotací MPSV z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2023...

„Pro město je toto téma důležité, protože rovnováha mezi pracovním a rodinným životem přispívá ke zlepšení kvality života občanů. Může to vést ke snížení stresu, zvýšení zdraví, má to pozitivní dopad na vztahy v rodině. A spokojení občané tvoří spokojené a rozvíjející se město,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Téma je klíčové i pro občany Jeseníku. V dotazníkovém šetření, které město dělalo při tvorbě koncepce rodinné politiky v roce 2022, se objevilo jako třetí nejčastější odpověď na otázku Na jaké oblasti z pohledu rodinné politiky by se mělo město Jeseník zaměřit?, a to hned za výstavbou bytů pro rodiny s dětmi a výstavbou bytů pro mladé lidi. Vzhledem ke svým kompetencím se může město zaměřit na informování a motivaci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Dalším důležitým nástrojem podpory slaďování pracovního a rodinného života ze strany obce je zřizování a podpora služeb péče o děti a jiné závislé členy.

„Co se týká služeb pro děti, v tom si vedeme opravdu dobře a dokazuje to také Index kvality života, v němž se umisťujeme celorepublikově na předních místech v Indexu kapacity mateřských škol (3. místo) a Indexu kapacity základních škol (2. místo),“ doplnila starostka. Podle ní v budoucnu rodičům pomůže také zřízení dětské skupiny, jejíž spuštění je plánováno na září 2025.

Prezentaci rodinné politiky města Jeseník naleznete v příloze, v případě dotazů se obraťte na koordinátorku rodinné politiky Mgr. Markétu Kaniovou (marketa.kaniova@mujes.cz) 

Soubory ke stažení