Odpady

 4 zprávy
SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

SPLATNOST POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Poplatek za komunální odpad pro rok 2022, ve výši 696 Kč, je splatný nejpozději dne 30. listopadu 2022. Poplatek je možno platit na pokladnách města v hotovosti nebo platební kartou, případně bankovním převodem na účet města č. 5962000207/0100...

Lucie Musialová vložila zprávu 14.11.2022
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU SKONČÍ V POLOVINĚ LISTOPADU

PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU SKONČÍ V POLOVINĚ LISTOPADU

Ve 46. týdnu bude proveden poslední pravidelný svoz biologického odpadu v letošním roce. V zimním období je nakládání s bioodpadem vždy složitější, při nízkých teplotách odpad v nádobě zamrzá a mnohdy je nemožné nádobu vysypat. Nicméně najde se spousta uvědomělých občanů, kteří by rádi třídili biologické odpady vznikající v domácnostech i v zimních měsících. Proto se město společně se svozovou společností opětovně dohodlo na třech termínech svozu biologického odpadu v průběhu zimních měsíců...

Lucie Musialová vložila zprávu 09.11.2022
MĚSTO ZÍSKALO ODMĚNU Z MOTIVAČNÍHO PROGRAMU

MĚSTO ZÍSKALO ODMĚNU Z MOTIVAČNÍHO PROGRAMU

Město Jeseník získalo odměnu z motivačního programu společnosti Elektrowin a.s. ve výši 50.000 Kč na pořízení kamerového systému sběrného dvora v areálu Technických služeb Jeseník a.s., kde se nachází sběrné místo zpětného odběru elektrozařízení....

Lucie Musialová vložila zprávu 19.10.2022
PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU SKONČÍ V POLOVINĚ LISTOPADU

PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU SKONČÍ V POLOVINĚ LISTOPADU

V polovině listopadu, konkrétně ve 46. týdnu bude proveden poslední pravidelný svoz biologického odpadu v letošním roce. V zimním období je nakládání s bioodpadem vždy složitější, protože při nízkých teplotách odpad v nádobě zamrzá a mnohdy je nemožné nádobu vysypat...

Lucie Musialová vložila zprávu 12.10.2022
 4 zprávy