Problematika drog

Název
Problematika drog
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:(bude doplněno následně)
Kód životní situace:(bude doplněno následně)
Pojmenování (název) životní situace:Nevím na koho se obrátit, když potřebuji poradit v oblasti drogové prevence?
Chtěl bych informace o drogové problematice, ale nevím, kde je mám získat?
Mám problémy se závislostí na droze a potřebuji vědět, kde mi poradí co dál?
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Cítím se bezmocný … bezradný … chybí mi informace … potřebuji se poradit … slyšet názor odborníka … získat kontakt na odborníka …
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):- dospělý občan (je-li způsobilý k právním úkonům) – jinak s opatrovníkem
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:osobní nebo telefonický kontakt
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:za podmínek, že

a) žadatel o pomoc situaci skutečně řešit chce;
b) je ochoten nést důsledky svých rozhodnutí;
c) je ochoten v zájmu řešení dané věci změnit případně své dosavadní postoje k věcem,lidem, situacím
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok B
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální péče
dveře č.: 435 Bc. Alena Kalinová, tel. 584 498 406 - poradce pro národnostní menšiny a protidrogový koordinátor v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:občanský průkaz
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Vyplývají z osobní dohody a spolupráce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Odvíjí se až od charakteru problému (úředníci, lékaři, psychologové, terapeuti, policie, atd.)
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Dodržet dohodnuté termíny a postup řešení, zachovat diskrétnost.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

alena.kalinova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Vyžaduje-li problém řešení na základě právních předpisů, je žadatel kontaktován s odborníkem na řešenou problematiku.
Jaké jsou související předpisy:záleží na konkrétní situaci klienta
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:nejsou
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:žádné
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Kdo vyhledává kontakt s poradcem: - mladí lidé - rodiče - příbuzní osob závislých na omamných a psychotropních látkách - pedagogové - ředitelé škol - lékaři - starostové a jiní zastupitelé měst a obcí - úředníci na úrovni samosprávy a státní správy - zástupci neziskových organizací - terénní pracovníci - pracovníci kontaktních center - oběti trestných činů a zanedbání - atd.
Jaké neziskové organizace mi mohou pomoci a v čem – Darmoděj o.s. provozuje kontaktní centrum, terénní program a doléčovací program pro uživatele drog, SKP Boétheia provozuje azylový dům a noclehárnu, kde můžu přespat v případě ztráty bydlení
Kam se můžu obrátit v případě zájmu o léčbu? – neziskové organizace, Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dotaz zašlete elektronickou poštou nebo tel. cestou, na kontaktního pracovníka: Bc. Alena Kalinová, tel 584498406. e-mail. alena.kalinova@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz, www.kr-olomoucky.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Sociální vyloučení, ztráta důvěry v odborníky, opakovaná zklamání při pokusu o řešení problému, agrese ze strany příbuzných v důsledku neřešených problému atd.
Za správnost návodu odpovídá:Bc. Alena Kalinová – poradce pro národnostní menšiny a protidrogový koordinátor, Městský úřad Jeseník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.8.2009
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.09.2014