Kalina Jan, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí odboru, památková péče
Popis

Územně plánovací informace, územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouvy, ohlašování staveb, stavební řízení, užívání staveb, odstraňování staveb, stavební dozor, kontrolní prohlídky stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby, přestupky a správní delikty, další postupy dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na úseku obecného stavebního úřadu.

V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně přestupkových řízení. Provádí statistická hlášení za odbor.

Kontaktní informace
Emailjan.kalina@jesenik.cz
Telefon584 498 108
Kancelář
kancelář č. 107, přízemí Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.