Dvořáčková Tereza

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevodní hospodářství
Popis

Vykonává činnost speciálního stavebního úřadu pro vodní díla. Jedná se zejména o stavby kanalizací a souvisejících staveb, čistíren odpadních vod, odlučovačů tuků a ropných látek. Povoluje rovněž související nakládání s vodami u uvedených staveb. Vyhotovuje vyjádření, stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vodoprávního úřadu ke stavbám a činnostem obecně i jako speciální stavební úřad pro vodní díla, zabývá se problematikou čištění komunálních odpadních vod z jednotlivých domácností i z provozoven, řeší havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách.

Kontaktní informace
Emailtereza.dvorackova@jesenik.cz
Telefon584 498 423
Kancelář
kancelář 448, 4. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.