ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ pozemní komunikace

Soubory ke stažení
ZU: g)
Dokument Aplikace Word | Velikost souboru: 53 Kb |
g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního předpisu
Odbor dopravy a silničního hospodářství ODSH vložil soubor 01.01.1970 01:00 k položce ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ pozemní komunikace
ZU: a)
Dokument Aplikace Word | Velikost souboru: 58 Kb |
a) přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
Odbor dopravy a silničního hospodářství ODSH vložil soubor 01.01.1970 01:00 k položce ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ pozemní komunikace
ZU: d)
Dokument Aplikace Word | Velikost souboru: 38 Kb |
d) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech
Odbor dopravy a silničního hospodářství ODSH vložil soubor 01.01.1970 01:00 k položce ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ pozemní komunikace
ZU: f)
Dokument Aplikace Word | Velikost souboru: 53 Kb |
f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
Odbor dopravy a silničního hospodářství ODSH vložil soubor 01.01.1970 01:00 k položce ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ pozemní komunikace
ZU: 6 c) a e) + U + DZ
Dokument Aplikace Word | Velikost souboru: 64 Kb |
c) užití silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku: pro umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení; umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva, lešení apod.); provádění stavebních prací; zřizování vyhrazeného parkování; zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných obdobných zařízení; audiovizuální tvorbu; e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství ODSH vložil soubor 01.01.1970 01:00 k položce ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ pozemní komunikace