Hajdová Jaroslava

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcepronájmy, prodeje nemovitého majetku (pozemky, budovy, věcná břemena)
Popis

Vyřizuje žádosti o koupi pozemků (zejména zahrad, stavebních parcel pro výstavbu RD, průmyslových ploch atd.). Prodeje pozemků se řídí „Pravidly prodeje pozemků s příslušenstvím ve vlastnictví města Jeseník“ schválené Zastupitelstvem města Jeseník na 18. zasedání dne 19.2.2009. Vyřizuje žádosti o výpůjčku a pronájem pozemků. Jedná se zejména o zahrady, zahrádky, manipulační a skladové plochy, zastavěné plochy (garáže, přístřešky, kůlny apod.). Zajišťuje a provádí kontrolní činnost při dodržování nájemních a obdobných smluv pozemků, neoprávněných užívání pozemků a předkládá návrhy na opatření radě města. Zajišťuje žádosti v oblasti myslivosti (pronájem honebních pozemků ve vlastnictví města dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. S péči řádného hospodáře vykonává agendu v samostatné působnosti obce (města) v oblasti majetkoprávní u nemovitostí – pozemků. Dbá na řádné využití pozemků, zajišťuje převody, nabytí a směny pozemků, včetně příslušné evidence. Předkládá podněty týkající se převodu nemovitostí ve vlastnictví města radě a zastupitelstvu města (zveřejnění a schválení převodu). Vykonává agendu věcných břemen - uzavírání a rušení v kompetenci oddělení majetku vztahujících se k majetku města podle platných předpisů a obecných podmínek. Zajišťuje zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku. Řídí se směrnicí o Zřizování služebností zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví města Jeseníku č.3/2019

Kontaktní informace
Emailjaroslava.hajdova@jesenik.cz
Telefon584 498 184
Kancelář
kancelář 303, přízemí Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.