Fatura Marek, Bc.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcerealizace investičních akcí
Popis

Vykonává agendu v samostatné působnosti města v oblasti investic nemovitostí města a jejich velkých oprav a zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí a velkých oprav nemovitého majetku včetně stavebního dozoru. Spolupracuje při zajišťování projektové a předprojektové přípravy městských investic a velkých oprav (studie, zadání, posudky) a podkladů pro vydání územního, stavebního povolení. Zajišťuje uzavírání smluv o dílo, provádí kontrolu jejich dodržování, předkládá návrhy na opatření a řeší reklamace u realizovaných zakázek v kompetenci oddělení IR. Dále zajišťuje podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí a zápis staveb do katastru nemovitostí. Spolupracuje na provádění úkonů spojených s pořízením a vyřazením majetku – investic (zařazovací, vyřazovací protokoly), v kompetenci oddělení IR. Zastupuje v celém rozsahu v době nepřítomnosti vedoucího oddělení IR.

Kontaktní informace
Emailmarek.fatura@jesenik.cz
Fax584 498 112
Mobil777 604 675
Telefon584 498 112
Kancelář
kancelář 201, 1. patro Tovární 1287/4
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.