Klementová Veronika, Ing.

Klementová Veronika, Ing.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcevedoucí oddělní
Popis

Metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnosti odboru správního dle příslušných právních předpisů.

Prošetřuje a vyřizuje stížnosti, podněty, připomínky a oznámení v rozsahu působnosti správního odboru.

Zabezpečuje agendu přísedících Okresního soudu v Jeseníku v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdější předpisů.

V přenesené působnosti spolupracuje s Oddělením vnitřní správy při plnění úkolů na úseku voleb, referenda a sčítání lidu, domu a bytů.

Zabezpečuje agendu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména co se týká problematiky plnění oznamovací povinnosti o shromáždění, zákazu shromáždění nebo ukončení, resp. rozpuštění shromáždění a projednává přestupky proti právu shromažďovacímu.

Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se zabezpečením veřejného pořádku ve městě při konání shromáždění občanů, kulturních, hudebních a společenských akcí na území města Jeseníku.

Vykonává přestupkovou agendu v rozsahu působnosti správního odboru v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Projednává přestupky proti školskému zákonu, a další, dle zvláštních právních předpisů.

Kontaktní informace
Emailveronika.klementova@jesenik.cz
Telefon584 498 404
Kancelář
kancelář 321, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.