Kočí Veronika, Bc.

Informace o osobě
Odbor / oddělení
Funkcekurátor pro děti a mládež (sociální pracovník)
Popis

„Kurátor pro děti a mládež vykonává sociální kuratelu na celém území Jesenicka.

Sociální kuratela se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to především děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, dopouštějí se opakovaně útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob odpovědných za jejich výchovu.

Péče o tyto děti spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátor pro děti a mládež je v osobním styku s dítětem a jeho rodiči nebo jinými osobami, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte a poskytuje jim poradenství při řešení výchovných problémů dítěte, provází dítě tretsním řízením. Spolupracuje v záležitosti dítěte s dalšími subjekty, s nimiž dítě významně přichází do styku. Navštěvuje dítě v domácím prostředí nebo výchovném zařízení, kde se dítě zdržuje. Zprostředkovává pro dítě, příp. pro rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu či pro rodinu jako celek odbornou pomoc, dle aktuální potřeby dítěte a jeho rodiny.“

OBVOD
- Bělá pod Pradědem (včetně Adolfovice, Domašov)
- Černá Voda
- Hradec-Nová Ves
- Jeseník (včetně Bukovice, Dětřichov, Seč)
- Kobylá nad Vidnávkou
- Mikulovice (včetně Kolnovice, Terezín, Široký Brod)
- Písečná
- Skorošice (včetně Petrovice)
- Stará Červená Voda (Nová Červená Voda)
- Vápenná
- Velká Kraš (Hukovice)
- Vidnava (včetně Fojtova Kraš, Štáchlovice)
- Zlaté Hory (včetně Dolní a Horní Údolí, Ondřejovice, Rejvíz)
- Žulová (včetně Tomíkovice)

Kontaktní informace
Emailveronika.koci@jesenik.cz
Mobil725 964 971
Telefon584 498 454
Kancelář
kancelář 439, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
Kontaktujte mě

Osobní údaj, který tímto budeme zpracovávat, je e-mailová adresa. Tuto adresu potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na dotaz, který nám položíte pomocí tohoto formuláře. E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců. Poté bude z databáze automaticky odstraněna.