Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
 Kontaktní informace
 AdresaKarla Čapka 1147/10, Jeseník
 Telefon584 498 447
 Emailkristyna.michalkova@jesenik.cz
ISDS:
vhwbwm9
 Úřední hodiny
Pondělí08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 - po předchozí domluvě
Středa08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 - po předchozí domluvě
Pátek----------------
Zaměstnanci odboru/oddělení
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 453
petra.jarosova@jesenik.cz
kancelář 443, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
kurátor pro děti a mládež (sociální pracovník)
584 498 454
veronika.koci@jesenik.cz
kancelář 439, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
administrativní pracovník
584 498 429
jana.krejci@jesenik.cz
kancelář 444, 4. podlaží IPOS, Karla čapka 1147/10, Jeseník
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 457
jaroslava.manurova@jesenik.cz
kancelář 434, 4. podlaží IV/B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 449
eva.michalcakova@jesenik.cz
kancelář 435, 4. podlaží IV/B IPOS, Karla Čapka 1147/10
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 419
ivana.pelcova@jesenik.cz
kancelář 438, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
náhradní rodinná péče (sociální pracovník)
584 498 450
renata.prochazkova@jesenik.cz
kancelář 437, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 471
anna.svozilova@jesenik.cz
kancelář 443, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
terénní sociální práce (sociální pracovník)
584 498 448
michaela.samajova@jesenik.cz
kancelář 434, 4. podlaží IV/B IPOS, Karla čapka 1147/10, Jeseník
náhradní rodinná péče (sociální pracovník)
584 498 472
zuzana.stiakova@jesenik.cz
kancelář 436, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
kurátor pro děti a mládež (sociální pracovník)
584 498 464
katerina.vseteckova@jesenik.cz
kancelář 439, 4. podlaží B IPOS, Karla Čapka 1147/10, Jeseník
Řešení životních situací
Odbor neposkytuje žádná řešení životních situací
Formuláře
Popis činnosti odboru/oddělení
 • Přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku.
 • Podává návrhy soudu na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen či narušen.
 • Podává návrhy na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy.
 • Vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte a provádí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v zastoupení dítěte v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo kdy se ustanovený poručník dosud neujal své funkce.
 • Činí nezbytná opatření na ochranu dětí, které nepobývají trvale nebo déle než 90 dnů na území ČR.
 • Plní stanovené úkoly u dětí a mladistvých vyžadujících zvýšenou pozornost, zejména u dětí a mladistvých ohrožených sociálně patologickými jevy.
 • Je účastníkem v trestním a přestupkovém řízení vedeném proti mladistvým osobám.
 • Vydává písemný souhlas s pobytem dětí a mladistvých s nařízenou ústavní výchovou u rodičů nebo jiných fyzických osob.
 • Spolupracuje s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo dětí, o které pečují odsouzené ženy, včetně pravidelných návštěv těchto dětí.
 • Poskytuje poradenskou pomoc budoucím osvojitelům a pěstounům, rodičům, dětem,  těhotným ženám v jejich obtížných rodinných a sociálních i osobních situacích. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť.
 • Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující a spolupracuje s institucemi, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími, nebo osobami v evidenci.
 • Sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiného občana, do předadopční nebo pěstounské péče a navštěvuje tyto rodiny.
 • Zabezpečuje vydání pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.
 • Zabezpečuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí.
 • Sleduje dodržování práv dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče a posuzuje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení.