CZECH POINT a ověřování

Úkony související s ověřováním a Czech Pointem řeší Správní odbor.

S kým: Správní odbor, kontakty
Kdy: úřední hodiny
Kde:
CZECH POINT: Květoslava Pišková, referent správního odboru,tel: 584498481, kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1174/10, ověřování listin a podpisů

CZECH POINT provádí vidimaci a legalizaci (ověřování listin a podpisů) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. provádí identifikace fyzických a právnických osob podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje služby kontaktního místa CZECH POINT: výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis snímku z katastrální mapy, výpis z obchodního rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ze živnostenského rejstříku, vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH, výpis z insolvenčního rejstříku. Dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak, úkony spojené s datovými schránkami, např. zřízení datové schránky, oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových atd. Vede evidenci a úložiště listovních zásilek pro občany s trvalým pobytem hlášeným na úřední adrese Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník. Zabezpečuje služby informační kanceláře Městského úřadu Jeseník.

Kde jinde v Jeseníku naleznete kontaktní místa CZECH POINT?
Česká pošta, Poštovní 341/3, Jeseník
Notářka JUDr. Radmila Krátká, Dukelská 722/14, Jeseník 

Zobrazit všechny řešení životních situací tohoto oddělení

 Vybraná řešení životních situacíCZECH POINT – Výpis snímku z katastrální mapyCZECH POINT – Výpis z Rejstříku trestůCZECH POINT – Výpis z Katastru nemovitostíCZECH POINT – Výpis ze Živnostenského rejstříkuCZECH POINT – Výpis z Obchodního rejstříkuCZECH POINT – Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání novýchCZECH POINT – Žádost o zřízení datové schránkyCZECH POINT – Konverze dokumentu z elektronické do listinné podobyCZECH POINT – Konverze dokumentu z listinné do elektronické podobyCZECH POINT – Zprostředkovaná identifikace