PÚP: Místo: Silnice č. III/4537, staničení km cca 3,372 - 3,572 km. parc.č.1320/1 v k.ú. Buková u Bernartic

Datum vytvoření: 22.11.2023 | Datum stažení: 08.12.2023
Další popis Místo: Silnice č. III/4537, staničení km cca 3,372 - 3,572 km. parc.č.1320/1 v k.ú. Buková u Bernartic
Přílohy