Veřejnoprávní smlouvy

 Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Předchozí | Dalšístrana / 4 0-24 z 79 záznamů
záznamy v pondělí 01. července 2024
záznamy v pátek 28. června 2024
záznamy ve čtvrtek 16. května 2024
záznamy v pátek 10. května 2024
záznamy v úterý 16. dubna 2024
záznamy ve čtvrtek 11. dubna 2024
záznamy ve čtvrtek 04. dubna 2024
záznamy ve středu 27. března 2024
záznamy v úterý 26. března 2024
záznamy v pondělí 18. března 2024
záznamy v sobotu 16. března 2024
záznamy v pátek 08. března 2024
záznamy v úterý 05. března 2024
záznamy v sobotu 02. března 2024
záznamy v pátek 01. března 2024
záznamy ve čtvrtek 29. února 2024
záznamy v pátek 22. prosince 2023
záznamy v úterý 19. prosince 2023
Předchozí | Dalšístrana / 4 0-24 z 79 záznamů