Veřejnoprávní smlouvy

 Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 67 záznamů
záznamy dnes
záznamy včera
záznamy v úterý 01. srpna 2023
záznamy v pátek 21. července 2023
záznamy ve čtvrtek 29. června 2023
záznamy v úterý 27. června 2023
záznamy ve čtvrtek 23. března 2023
záznamy v pátek 17. března 2023
záznamy ve středu 15. března 2023
záznamy v pátek 10. března 2023
záznamy ve čtvrtek 09. března 2023
záznamy ve středu 08. března 2023
Předchozí | Dalšístrana / 3 0-24 z 67 záznamů