Dotace z rozpočtu města

Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený zpravidla veřejně prospěšný účel. Kompletní informace naleznete v sekci Dotace.

Kontakt:

  • Dotační program na podporu sportu, akcí a individuálních žádostí (mimo sociální oblast):
    Eva Nerušilová (oddělení školství), tel.: +420 584 498 524, eva.nerusilova@mujes.cz
  • Dotační program na podporu sociálních služeb 2020 a individuální žádosti (sociální oblast):
    Bohumila Ptáčková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz