PRO RODINU

Rodinná politika ve městě usiluje o:

  • podporu vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a prostředí příznivého rodině v různorodých oblastech společenského života rodiny (např. bydlení, životní prostředí, doprava, hospodářství a zaměstnanost, sociální infrastrukturu, vzdělávání, kulturu a volný čas),
  • podporu harmonizace rodinného a profesního života,
  • podporu služeb pro rodiny,
  • podporu informovanosti o rodinných aktivitách

Důležité odkazy:

Koordinátorka rodinné politiky:

Mgr. Markéta Kaniová (marketa.kaniova@jesenik.cz)

Komise pro občanské záležitosti  – informace zde

Rodinná politika na úrovni kraje:

webové stránky: https://www.rodinajeok.cz/

Rodinné pasy Olomouckého kraje –  systém slev a výhod na služby, volnočasové aktivity, cestování, zboží apod. pro rodiny z Olomouckého kraje, které mají alespoň jedno dítě ve věku do 18 let. Karta je zájemcům vydávána zdarma.

Senior pas –  systém slev na výrobky a služby poskytované držitelům karet Senior Pas – občanům ve věku nad 55 let. Slevy jsou z oblasti zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, muzea apod. Karta je zájemcům vydávána zdarma.

Strategické a koncepční dokumenty

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace města Jeseník na období 2022 až 2026

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023–2027