Edmund Weiss (1837 - 1917)

Edmund Weiss (1837 - 1917)

Edmund Weiss se narodil 26. srpna 1837 ve Frývaldově jako mladší z dvojčat v rodině zvěrolékaře Josefa Weisse, jehož životní příběh je také zajímavý. Josef Weiss se zabýval vodoléčbou současně s Priessnitzem a vybudoval ve Frývaldově vlastní vokoléčebný ústav, v němž pečoval o pacienty, které Priessnitz nestačil na Gräfenberku umístit.

V roce 1842 odchází do Anglie, kde zřizuje vodoléčebný ústav v blízkosti Richmondu u Londýna. s ním jsou v Anglii i jeho dvě děti – Edmund, Adolf a žena Josefa až do roku 1845. Po úspěšném působení v Anglii (údajně byl J. Weiss jmenován čestným doktorem lékařství na londýnské univerzitě) se vrací do Frývaldova, kde ve věku 52 let v roce 1847 umírá.

Edmund začíná svá studijní léta v roce 1847, kdy odchází na opavské gymnázium. Zde ho nejvíce zaujaly přírodovědné předměty – matematika, fyzika a astronomie. Gymnázium ukončil v roce 1855 s výborným prospěchem a ještě na podzim začíná studovat na filozofické fakultě vídeňské univerzity. Již během studia je mu v roce 1858 nabídnuto místo asistenta na císařsko-královské hvězdárně a v r. 1860 ukončil svá studia obhajobou doktorátu filozofických věd. V r. 1861 je Weissovi udělen titul docenta matematických věd a na podzim roku 1862 se stává řádným asistentem na c. k. hvězdárně ve Vídni. Zde plně uplatňuje svůj talent a dosahuje prvních významných úspěchů v oblasti astronomie. V r. 1868 formuloval teorii o pohybu meteorů pozorovaných v souhvězdí Andromedy a spočítal, že se osa meteorického roje objeví na obloze kolem 28. listopadu roku 1872. Předpověď vyšla přesně na den a například v italském Moncalieri napočítali za šest a půl hodiny 33. 400 meteorů z radiantu u hvězdy lambda Andromedy. Byl to Weissův triumf, který byl mezi astronomy náležitě oceněn. Uznání za tuto práci vyslovil i vnuk slavného objevitele Uranu, tehdy uznávaná astronomická autorita, Alexander Herschel. Za své zásluhy je Weiss v r. 1875 jmenován řádným profesorem na vídeňské univerzitě.

V této době zde studuje i mladý, po vědě dychtivý muž z Moravy – Tomáš Masaryk. Jak sám později napsal – "Vídeň měla pro můj duchovní vývoj značný význam, strávil jsem v ní bezmála dvanáct let". Šestadvacetiletý Masaryk ukončil studium ve Vídni v roce 1876, kdy 10. března vykonává závěrečné zkoušky a je promován doktorem filozofie. Jedním z akademických hodnostářů, u kterého je T. Masaryk po vykonaných zkouškách promován, je dr. Edmund Weiss. Citujeme z Masarykova diplomu: