Geomantie, kosmogramy

Geomantie, kosmogramy

GEOMANTICKÝ PROJEKT JESENÍK

Záměrem projektu je snaha porozumět vícerozměrné kvalitě původní krajiny, ve které se dnes Jeseník nachází a obnovit spojení s fenomény a inteligencemi vázanými k prostoru a času města. Tvůrcem projektu je Jan Tajboš. V duchu výše napsaného byly vytvořeny symboly univerzálního jazyka – kosmogramů a jejich následné umístění do těla organismu krajiny. Vzaly na sebe podobu tří bronzových desek a tří litopunkturních solitérů. Smyslem tohoto snažení je vložit tvůrčí impuls, vedoucí ke sladění kvalit života města Lidí – Jeseníku s kvalitami původních sil a vědomí krajiny. Tento vztah byl shledán ve značné nerovnováze.

Geomantie
Z řeckého geo-Země, manteia-zření, tedy vhled do podstaty dění prostřednictvím Země. Dnešní geomantie je představována jako účinný způsob, který přirozenými prostředky umožňuje člověku nalezení harmonického vztahu k mnoharozměrnosti sebe a světa, ve kterém žije. Jednou z nejvýznamnějších metod geomantie je využití rezonančního principu Univerza. Účinnými způsoby, jak rezonanci používat, jsou geo a litopunktura, umělecké formy spojené s tvorbou obrazců – kosmogramů.

Kosmogramy
Nedílnou součástí soudobé geomantie je tvorba obrazců – kosmogramů, které působí v archetypálních oblastech bytí, mimo prostor a čas.

Geopunktura a litopunktura
Jsou formami praktické geomantie, využívanými podobně jako akupunktura lidského těla. K působení na punkturní body organizmu krajiny planety jsou zde využívány kamenné kompozice, jednotlivé kameny i obrazce v terénu, dále pak tvůrčí imaginace, lidské tělo, jeho hlas a pohyb.

Popis jesenických kosmogramů:

  • 1. komunikace s emočním tělem duše Evropy (Masarykovo nám. před vstupem do radnice, bronzová deska)
  • 2. elementární kvality těla krajiny Jesenicka, spojení s elementárním vědomím Země oblasti (Masarykovo nám. před vstupem do radnice, bronzová deska)
  • 3. zemnění 1 a 2 do městské krajiny Jeseník (Masarykovo nám. před vstupem do radnice, bronzová deska)
  • 4. oživení a harmonizace základních vitálních sil původní krajiny, vytvoření spojení s vitálními silami vrchů Šerák a Keprník (park v Dukelské ulici, litopunkturní stéla)
  • 5. komunikace s elementárním vědomím inteligencí vodního živlu planety (lokalita Na Fučíku, chrlič Knoppova pramene)
  • 6. archetypální kvality funkce vodního elementu oblasti (park v Dukelské ulici, litopunkturní stéla)
  • 7. impuls k tvůrčí manifestaci intuice, podpora harmonického vztahu elementárních – vtělených kvalit a duchovních principů (Smetanovy sady, Neuburský pramen)
  • 8. vztah vitálních kvalit Slunce (vědomí hvězdy) a Země (vědomí planety) vůči městu Jeseník (vědomí lidí) (park v Dukelské ulici, litopunkturní stéla)