JESENÍKY originální produkt

Výrobky a produkty pocházející z turistické oblasti Jeseníků se mohou ucházet o značku JESENÍKY originální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Odkaz na regionální produkty z Jeseníků