Objednávky, smlouvy

Aktuální smlouvy a objednávky naleznete v REGISTRU SMLUV, které jsou zveřejňovány dle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Odkaz na registr smluv

Archiv objednávek a smluv:
Objednávky 2016
Smlouvy 2016
Objednávky a smluvy 2014 - 2015