Nalezená zvířata

Nález zvířete se oznamuje Městské policii Jeseník. Nález zvířete je zveřejňován na úřední desce města.

Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu vlastnické právo nálezce. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, město může zvíře svěřit osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne předání do útulku, případně ode dne vyhlášení ztraceného zvířete, vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.

Agendu zajišťuje:
Městská policie Jeseník, Palackého 1341/2, Jeseník, tel. 156 nebo 584 401 260.