Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Zajištění přístupnosti internetových stránek

Povinný subjekt zajistil, aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné, a to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.