Předchozí | Dalšístrana / 2 0-24 z 36 usnesení
2022

Tržní řád úplné znění

nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními města Jeseníku č. 1/2014, 1/2015, 2/2015, 1/2018, 2/2018, 1/2019 a 2/2022

2021
2020

Nařízení města Jeseník č. 1/2020

Nařízení města Jeseník č. 1/2020,kterým se vymezují oblasti města Jeseník, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

Obecně závazná vyhláška 1/2020

Obecně závazná vyhlášky města Jeseník č. 1/2020, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2019,o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

2019
2018

Nařízení města 3/2018

kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2017
2015
2014
Předchozí | Dalšístrana / 2 0-24 z 36 usnesení