WHISTLEBLOWING

Dne 17. 12. 2021 vchází v platnost nová směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznámili porušení práva Unie. Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to buď e-mailem whistleblowing@mujes.cz, nebo na telefonním čísle 584 498 426, případně osobně u příslušné osoby: Ing. Jitka Zatloukalová, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10, č. dveří 244.

Oznámení mohou podávat zaměstnanci města včetně zaměstnanců u Městské policie, uchazeči o zaměstnání, zastupitelé, stážisté, praktikanti, osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, jakož i osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění.