5G síť v Jeseníku

5G síť v Jeseníku

Podívejte se na záznam z veřejných besed k tématu 5G sítě, které se konali v jesenickém kině a v coworkingovém centru v Jeseníku:

beseda v coworku

beseda v kině

Reportéři ČT

Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj k rozvoji 5 sítě v Jeseníku.

Popis:
Město Jeseník je svojí polohou, přírodními podmínkami i veřejným prostorem jedinečné v podmínkách České republiky. Nádherný a přírodně unikátní masiv jesenických hor na jedné straně přináší jedinečné ovzduší, vodu i horské klima, na straně druhé významně ovlivňuje možnosti dopravy, či pracovní mobility. Zpracovatelský průmysl bez vyšší přidané hodnoty postupně nahrazují služby v oblasti cestovního ruchu, IT, či veřejném prostoru. Již delší dobu se vedení města snaží vytvářet vhodné podmínky pro kreativní průmysl a inovační společnosti. Cílem této strategie je podpořit vznik malých a středních podniků, které budou vytvářet produkty a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Kombinace výborných podmínek pro kvalitní život, což je především dostupné a kvalitní bydlení, dostupná zdravotní péče, moderní základní a střední školství, ale i pestré možnosti sportovního a kulturního vyžití a v neposlední řadě neopakovatelný ráz a čistota životního prostředí, jsou základní atributy naplnění mimopracovních potřeb motivovaných a ambiciózních lidí, kteří mohou realizovat očekávanou pozitivní změnu regionu. Tyto atributy však musí být doplněny podmínkami pro kvalitní a zajímavou práci.

Tak, jako kdysi byl hospodářský růst měst a regionů podmíněn kvalitními cestami a železnicí, je v současnosti tou zásadní podmínkou dalšího růstu “komunikační dálnice”. A zůstaneme-li u tohoto přirovnání, očekáváme, že sítě 5G nám současné komunikační dálnice s dvěma pruhy přemění na dálnice s šesti pruhy, kde některé pruhy umožní extrémní rychlost, některé pruhy budou určeny pro těžká vozidla převážející obrovské náklady a jiné pruhy budou určeny pro bezpečnou jízdu rodinných vozů.

Partneři projektu:


„Jednou se sdílených společných hodnot eMka (Střední průmyslové školy Jeseník) jsou INOVACE. Škola se v současné době připravuje na otevření nového maturitního oboru IT od září 2020. Buduje novou učebnu ROBOTIKY, kde by chtěla zkoušet nové technologie i s využitím 5G. Připravuje SMART řešení v řízení energií budov, bezpečnosti budov, řízení oxidu uhličitého ve třídách, kde by využila 5G. Na tomto řešení se budou podílet i budoucí studenti nového oboru IT.“, říká ředitel Průmyslové školy Jeseník Jiří Viterna.


"Tento projekt je pro naši firmu příležitostí otestovat si v předstihu možnosti sítě 5G a IoT (internetu věcí) pro řízení našich výrobků i výrobních technologií," říká majitel společnosti Fenix Group, a.s. Cyril Svozil. 


V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi koronavirem (SARS-CoV-2), tedy onemocněním COVID-19 a zaváděním 5G sítí. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že pro to neexistuje žádný vědecký důkaz, jedná se o ničím nepodložené zprávy. V řeči sociálních sítí se označují jako fake news. Realita je následující:      

  • Elektromagnetické pole generované zařízeními sítě 5G nemá příčinnou souvislost s šířením ani průběhem nemoci COVID-19.
  • 5G sítě nijak nevybočují z limitů pro elektromagnetické záření, které se studují a nastavují od začátku 20. století. Tyto limity vycházejí z detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně a jsou nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. Podrobnosti jsou uvedeny například ZDE.  
  • Co se týká využívání 5G sítí i dalších technologií, roli vždy hraje dostatek informací a osobní přístup každého člověka.
  • K rozvoji 5G sítí v ČR dochází v souladu s platnou legislativou, přijatými závěry vlády a schválenými strategiemi, o kterých se dají informace najít například ZDE.
  • 5G sítě představují moderní komunikační prostředek, který umožňuje rozvoj chytrých měst, tvorbu aplikací ve vzdělávání, průmyslu 4.0, dopravě, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí a v dalších oblastech, které využívají bezdrátovou mobilní komunikaci.
  • Města, která vyhrála soutěž 5G, kterou loni uspořádalo MPO a MMR, tedy Bílina, Plzeň, Jeseník, Karlovy Vary a Ústí nad Labem, získají zadarmo experimentální rádiové kmitočty.

Důvěryhodné informace o implementaci a rozvoji 5G sítí jsou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví/Státního zdravotního ústavu nebo Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím záření (ICNIRP). Ukázky dezinformačních sdělení o 5G sítích jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. Podrobnosti týkající se koronaviru se průběžně aktualizují na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví nebo Světové zdravotnické organizace.

  • Technologie 5G je zjednodušeně novější verzí aktuálně používané mobilní technologie, která umožňuje rychlejší datové přenosy a krátké reakční doby.
  • Infikování onemocněním COVID-19 je možné pouze na základě fyzického kontaktu s koronavirem. A protože elektromagnetická pole generovaná z 5G sítí nemohou viry přenášet, nemohou s nimi ani nikoho kontaktovat.

Další partneři projektu:
         

      

       

Ke stažení
Fotografie
Beseda v coworku
Beseda v kině