Potřebuji poradit

Co udělat jako první?

Zajistit platnost cestovních dokladů a dokladů pro nezletilé děti a v případě jejich absence se obrátit na asistenční centrum v Olomouci a domluvit se na dalším postupu při jejich zajištění. 

Nahlášení na cizineckou policii

Povinnost nahlásit se na cizineckou policii je do tří dnů od přechodu státní hranice nebo změny místa, kde se člověk zdržuje. Tato povinnost jde vyřešit několika způsoby. Prvním je nahlášení přes ubytovnu nebo penzion, ve kterém by byl jednotlivec nebo rodina ubytován. Provozovatelé ubytovacího zařízení mají přístup do informačního systému, kam mohou toto hlášení zadat. Druhá varianta je dostavit se na Oddělení pobytových agend Cizinecké policie v Šumperku na adrese Havlíčkova 8 (pondělí a středa 8.00-17.00, čtvrtek 8.00-14.00 a pátek 8.00-12.00) nebo v Krajském asistenčním centru pro pomoc Ukrajině v Olomouci. Třetí variantou je vytištěné hlášení odevzdat na Policii ČR v Jeseníku na adrese Moravská 4, 790 01 Jeseník, která zajistí doručení na cizineckou policii. Toto nahlášení by mělo proběhnout při každé změně místa pobytu. Na cizineckou policii je potřeba se nahlásit i v případě odchodu zpět na Ukrajinu.

Vízum za účelem dočasné ochrany

Přidělení víza nijak neomezuje možnost vrátit se zpět na Ukrajinu, pokud by se situace zlepšila a zároveň umožňuje získat statut uprchlíka i v jiné evropské zemi. Zároveň je díky tomuto vízu možné využívat neakutní zdravotní péči a také další formy pomoci. Vízum lze vyřídit také v Šumperku na Územním asistenčním centru pro podporu Ukrajiny na adrese Bulharská 8 – objekt Střední školy řemesel (budova zámku) v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Vízum je možné vyřídit také na Krajském asistenčním centu pro pomoc Ukrajině v Olomouci, které funguje 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 a nabízí širší možnost vyřizovaných záležitostí a podpory. 

V případě, že se jedná o větší počet osob, které se nemohou dopravit do Olomouce nebo Šumperku sami, lze domluvit dopravu v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Pro tuto možnost zavolejte na informační linku města Jeseník 702 208 664 nebo na kontaktní linku Krajského asistenčního centra pro pomoc Ukrajině 771 235 570, 771 235 571.

Úřad práce

Je místem, kde se dá zajistit prvotní finanční zajištění formou humanitární dávky. V rámci ORP Jeseník je možné vyřídit tuto dávku v Jeseníku, Zlatých Horách nebo Javorníku. Humanitární dávka 5 000 korun na měsíc a osobu je určena občanům z Ukrajiny, kteří utekli do ČR před válečným konfliktem. Pokrýt má základní životní náklady. Aby výplata dávky šla uskutečnit bezhotovostně, je třeba mít zřízen účet v české bance. MPSV společně s Českou bankovní asociací zajistilo pomoc osmi bank, které příchozím do ČR zařídí účet. 

Na humanitární dávku má nárok každý, kdo disponuje vízem. Dávku lze vyplatit i opakovaně, pro další měsíce je ale nutné o ni zažádat a prokázat příjmy. 

Zdravotní péče

Neodkladná zdravotní péče je přístupná ihned, a to jak v nemocnici, tak i v případě zdravotnické záchranné služby. Pro běžnou zdravotní péči je potřeba vyřídit vízum strpění (viz výše) a poté se do pěti dnů dostavit na pobočku libovolné zdravotní pojišťovny. Na území ORP Jeseník má svou pobočku Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Následně by si měl každý cizinec najít svého lékaře. Aktuální nabídky je k dispozici na webu https://www.lekariproukrajinu.cz, kde se nabízí také bezplatná péče. Je možné se ale obracet také na další lékaře, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, kterou si vybrali. Případně přímo na zdravotní pojišťovnu.

Podmínky zaměstnání

Pro zaměstnání je nezbytné mít vyřízeno vízum. Poté již není nutné žádného dalšího souhlasu úřadu práce ani jiné instituce. Podrobnější informace pro zaměstnance i zaměstnavatele najdete zde.  

Školství

V případě potřeby zajištění vzdělávání v mateřské, základní nebo střední škole je toto v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně je nejlepší se obrátit přímo na nejbližší školu, která má ze strany ministerstva další informace, jak v takovém případě postupovat.

Ubytoval jsem rodinu z Ukrajiny 

V případě, že jsem jako fyzická osoba ubytovala bezplatně osobu nebo osoby z Ukrajiny, tak mohu od 11. dubna 2022 žádat o solidární dávku. Ta je určena v případě souvislého ubytování po dobu alespoň šestnácti dní a žádá se o ní pouze elektronicky na webu. Podrobnější informace jsou v tomto letáku.

V případě, že ubytovatelem je právnická osoba nebo živnostník, který má IČ, je potřeba se obrátit na kontaktní linku Krajského asistenčního centra pro pomoc Ukrajině na tel.: 771 235 570, 771 235 571 nebo na e-mailu pomoc@olkraj.cz a tam Vám budou poskytnuty všechny potřebné informace a náležitosti potřebné k získání kompenzace za ubytování.