Družstevní bydlení Dukelská

Družstevní bydlení Dukelská

Nedostatek zejména startovacího a kvalitního bydlení je jedním z aktuálních problémů Jeseníku. Vedení města se snaží nepříznivou situaci řešit a plánuje pro příští roky vytvořit podmínky pro výstavbu bytových či rodinných domů. Zároveň se chystá nabízet případným zájemcům lokality k výstavbě, kde by do několika let mohly vzniknout bytové či polyfunkční domy. Proto nabízíme vhodné pozemky v lokalitě ul. Dukelská a Vrchlického.

Lokalita Dukelská navazuje na sídliště Dukelská a 9. května, mezi ulicemi Dukelská a Vrchlického. Většina pozemků v okolí patří městu. Plocha je dle platného ÚP definována jako plocha SM - Plochy smíšené obytné – městské a plocha BH – Plochy bydlení hromadného, kde je možné stavět bytové či polyfunkční domy v otevřené zástavbě s maximální podlažností respektující výšku okolní zástavby. Procento zastavěnosti max. 50% u BH – Plochy bydlení hromadného a 70% u ploch SM – Plochy smíšené obytné městské. Technická infrastruktura – blízkost vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, komunikací, plynovodu i CZT.