Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle  § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Oficiální název: Město Jeseník
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  Masarykovo nám. 167/1
  790 01 Jeseník
  584 498 111
  posta@jesenik.cz
  ID datové schránky: vhwbwm9
 5. Případné platby můžete poukázat na číslo účtu: 19-1520841/0100 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti)
 6. IČO: 00302724 (Identifikační číslo organizace)
 7. DIČ: CZ00302724
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce (údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok)
 9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
 10. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
 11. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 12. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
 13. Sazebník úhrad za poskytování informací
 14. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4  zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
 16. Zveřejnění poskytnutých informací na žádost dle § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Příjem žádostí a dalších podání: podatelna