Výbory a komise

Zastupitelstvo města zřizuje poradní orgány, tzv. výbory, rada města pak komise. Členy těchto výborů resp. komisí jsou odborníci z řad veřejnosti, kteří doporučují zastupitelstvu resp. radě postup u vybraných projektů, záměrů v rámci své odborné působnosti.

Výbory při zastupitelstvu města:

FINANČNÍ VÝBOR

KONTROLNÍ VÝBOR

Komise při radě města:

BYTOVÁ KOMISE

DOPRAVNÍ KOMISE

INVESTIČNÍ KOMISE

KOMISE PRO BEZPEČNÉ MĚSTO

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA A KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

KOMISE PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

KULTURNÍ KOMISE