Dotace z rozpočtu města

Pro stažení dokumentů využívejte prohlížeče Firefox, Chrome nebo IE11+.

Dotační politika města 2024
Město Jeseník poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený zpravidla veřejně prospěšný účel uvedený v  Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Aktuální informace: Přehled schválených dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2024. 

Závěrečná zpráva s vyúčtováním poskytnuté dotace z rozpočtu města Jeseník formulář zde 

Dotace pro rok 2024 budou poskytovány ve 4 oblastech:

1. Sport a tělovýchova
1A) Dotační program na podporu sportu - jednorázové sportovní akce 
1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 

2. Kultura, vzdělávání a volný čas
2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce 
2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit

3. Sociální služby a služby související, humanitární pomoc, zdravotnické služby
3A) Dotační program na podporu sociálních služeb 
3B) Individuální dotace na podporu v sociální oblasti

4. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje

Individuální žádosti budou přijímány v oblastech 2B, 3B a 4.

ARCHIV 2021-2016