PROVOZ ÚŘADU V SOUVISLOSTI S REKONSTRUKCÍ IPOSU

PROVOZ ÚŘADU V SOUVISLOSTI S REKONSTRUKCÍ IPOSU

Na konci června 2024 začala rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS). Vzhledem ke stavebním pracím a nezbytnému stěhování jednotlivých kanceláří bude v průběhu roku docházet k omezením provozu některých odborů MěÚ Jeseník a organizačních složek státu v gesci ministerstva práce a sociálních věcí jako Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní úřad inspekce práce. O provizorním pře

Navzdory omezením, která rekonstrukce přináší, budova zůstane otevřená. Stavební práce za provozu jsou náročné pro všechny zúčastněné strany, proto vás prosíme o pochopení a ohleduplnost. Zároveň vás žádáme o dodržování bezpečnostních pokynů a nevstupování do vyhrazených prostor staveniště.

Aktuální informace k omezení provozu:

  • podatelna je přestěhována do 2. patra, č. dveří 255, blok B
  • od pondělí 8. července 2024 do úterý 16. července 2024Boční vstup do budovy bude zcela uzavřen pro všechny, včetně osob s tělesným postižením. 
  • od 8. července 2024 do úterý 16. července 2024Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník bude fungovat pouze v omezeném a nezbytném režimu v náhradním prostoru (budova 5A, kancelář 564 až 567, IPOS). Prosíme, aby občané své záležitosti, které není nutné vyřizovat ihned, odložili na později.
  • pokladna je přestěhována do 3. podlaží

Upozorňujeme, že uvedené termíny jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na postupu stavby. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a v prostoru recepce. Děkujeme za pochopení.