Odpady

SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ

Pro svoz odpadu můžete využít také sběrné dvory:

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb Jeseník, Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01
Možno odkládat objemné odpady, tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.
Sběrný dvůr na ulici Lipovská (bývalá kotelna - vedle vjezdu do plynárny)
Možno odkládat tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrné dvory jsou jen pro občany Jeseníku!
 

Otevírací doba obou sběrných dvorů

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

V rámci Odpadového hospodářství zajišťují Technické služby Jeseník a.s. svoz a následné odstranění komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpad), tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, dřevo) a také nebezpečných odpadů vč. infekčního odpadu.

Informace k platbě ročního poplatku za komunální odpad naleznete ZDE.