Odpady

Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadů

Zahájení svozu bioodpadu v Jeseníku v systému lichý/sudý týden je plánováno od 14. týdne (tedy v týdnu od 1. dubna). Zahájení pravidelného svozu komunálního odpadu začne tedy v 15. týdnu (týden od 8. dubna). Poté už bude pokračovat systém střídání lichého a sudého týdne.

Ukončení pravidelného svozu bioodpadu předpokládáme ve 46. týdnu.

Konkrétní svozové dny bioodpadu i směsného komunálního odpadu ve vaší ulici, které jsou stejné jako v minulém roce, naleznete zde nebo technických služeb (www.tsje.cz).

Od 14. do 46. týdne roku 2024 tedy platí:

  • SUDÝ TÝDEN – svoz BIOODPADU
  • LICHÝ TÝDEN – svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Co do nádob na biologický odpad patří?

Zbytky ovoce a zeleniny, rostlinný odpad z přípravy stravy (slupky, natě, košťály atd.), kávová sedlina, skořápky, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, trus býložravých zvířat, štěpka z větví, keřů, větvičky, tráva, listí, piliny, kůra... Pozor však na sáčky od čaje, ne všechny jsou bohužel papírové. Také je třeba dbát na odstranění gumiček ze svazků natí kořenové zeleniny.

Apelujeme na občany, aby bioodpady vhazovali do nádob BEZ OBALU!!! Stále se v nádobách objevují mikrotenové sáčky, které nelze kompostovat, a tím veškeré úsilí s tříděním odpadů přichází vniveč.

Do nádob je zakázáno ukládat mléčné výrobky, tuky, oleje, živočišné zbytky z kuchyní (maso, kosti), exkrementy masožravých zvířat, zbytky vařených jídel, kamení, jakékoliv obalové materiály. Děkujeme!

Rovněž žádáme, aby do kontejnerů na sídlištích z kapacitních důvodů nebyly odkládány vánoční stromky. Svoz stromků odložených u nádob na směsný komunální odpad bude proveden svozovou společností v průběhu měsíce ledna. Vánoční stromky je možné také odevzdat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Jeseník a.s.

Pro svoz odpadu můžete využít také sběrné dvory

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb Jeseník (Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník)

  • Můžete zde odkládat objemné odpady, tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (bývalá kotelna - vedle vjezdu do plynárny)

  • Můžete zde odkládat tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrné dvory jsou jen pro občany Jeseníku.

Otevírací doba obou sběrných dvorů

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

V rámci Odpadového hospodářství zajišťují Technické služby Jeseník a.s. svoz a následné odstranění komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpad), tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, dřevo) a také nebezpečných odpadů vč. infekčního odpadu.

Informace k platbě ročního poplatku za komunální odpad naleznete ZDE.

Harmonogram jarního svozu objemného odpadu od občanů Jeseníku

Svoz objemného odpadu se uskuteční v sobotu 6. dubna, 13. dubna a 20. dubna. Kontejnery budou přistaveny dle v příloze uvedeného rozpisu. Odebírán bude pouze nábytek, koberce, linolea, sanitární technika apod. Kontejnery nejsou určeny k odkládání stavebních sutí, pneumatik, elektroodpadu a barev/laků.