Odpady

Svoz odpadů opět nabíhá na letní rytmus

Zahájení svozu bioodpadu v Jeseníku v systému lichý/sudý týden je plánováno od 14. týdne (tedy v týdnu od 3. dubna). Zahájení pravidelného svozu komunálního odpadu začne tedy v 15. týdnu (týden od 10. dubna). Poté už bude pokračovat systém střídání lichého a sudého týdne.

Ukončení pravidelného svozu bioodpadu předpokládáme ve 46. týdnu.

Konkrétní svozové dny bioodpadu i směsného komunálního odpadu ve vaší ulici jsou stejné jako v minulém roce.

Od 14. do 46. týdne roku 2023 tedy platí:

  • SUDÝ TÝDEN – svoz BIOODPADU
  • LICHÝ TÝDEN – svoz SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pro svoz odpadu můžete využít také sběrné dvory

Sběrný dvůr v areálu Technických služeb Jeseník (Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník)

  • Můžete zde odkládat objemné odpady, tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (bývalá kotelna - vedle vjezdu do plynárny)

  • Můžete zde odkládat tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Sběrné dvory jsou jen pro občany Jeseníku!

Otevírací doba obou sběrných dvorů

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

V rámci Odpadového hospodářství zajišťují Technické služby Jeseník a.s. svoz a následné odstranění komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpad), tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, dřevo) a také nebezpečných odpadů vč. infekčního odpadu.

Informace k platbě ročního poplatku za komunální odpad naleznete ZDE.